Akcje GPW Akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są na: Głównym rynku, który jest rynkiem regulowanym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Od 1 lipca 2010 r. na najbardziej płynnych akcjach istnieje możliwość tzw. krótkiej sprzedaży. NewConnect to rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla młodych firm,...
Read more